De vuurwerkramp in Enschede heeft er toe geleid dat in 2002 een aanscherping van wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden rondom het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk. Op 1 maart 2002 is namelijk het Vuurwerkbesluit in werking getreden. Het Vuurwerkbesluit is tot de dag van vandaag veelvuldig gewijzigd.

De meest recente aanpassingen van het Vuurwerkbesluit komen vooral voort uit Europese regelgeving. Zo is het CE-markeringsvereiste ingevoerd voor vuurwerk, is het verplicht een traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen te hanteren en zijn de afsteektijden enkele jaren geleden veranderd. Ook worden steeds meer typen vuurwerk, te denken valt aan Romeinse kaarsen en minivuurpijlen (babypijlen), verboden. Voorts wordt steeds vaker door gemeenten naar (juridische) mogelijkheden gezocht om vuurwerkvrije zones in te stellen en de verkoop van vuurwerk te beperken.

Cursusaanbod

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek vindt het belangrijk je op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook van praktische zaken waar je als winkelier en importeur aan dient te voldoen. Daarom bieden wij periodiek cursussen aan om je op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en communiceren wij andere praktische zaken met je. Voor importeurs kunnen wij dit verzorgen tijdens informatieavonden, voor winkeliers in een persoonlijke sessie of via een webinar (streaming via internet). Kortom, alles is mogelijk en bespreekbaar.

Waar moet je zoals aan denken over de te behandelen onderwerpen?

  • De verplichting tot het bijhouden van een overzicht als bedoeld in artikel 1.4.4 van het Vuurwerkbesluit.
  • Hoe om te gaan als winkelier met een vuurwerkvrije zone?
  • Wat moet ik doen wanneer ik een (voornemen) last onder dwangsom en/of bestuursdwang heb ontvangen?
  • Het opstellen van een verplicht risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) krachtens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.
  • Welke documenten moet ik verplicht bewaren als winkelier?
  • en meer onderwerpen die op dat moment actueel zijn of zullen worden…