Cursussen

Alle door ons aangeboden cursussen hebben ten doel het creëren, behouden en bevorderen van (het draagvlak voor) pyrotechniek, het bieden van voorlichting omtrent de veilige omgang met pyrotechnische stoffen en preparaten en daarmee samenhangende gevaarlijke stoffen en de negatieve impact die deze stoffen kunnen hebben op het milieu, de leefomgeving en een ieder die daarmee in aanraking zou kunnen komen, het verbinden van alle belanghebbenden die bij pyrotechniek zijn betrokken ter bevordering van de veiligheid, kwaliteit, integriteit en vertrouwelijkheid van pyrotechnische stoffen en preparaten en daarmee samenhangende gevaarlijke stoffen, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Nou, dat is een hele mond vol! Wat we eigenlijk bedoelen te zeggen is dat wij een divers cursusaanbod, bestaande uit cursussen voor beginners en reeds gecertificeerde pyrotechnici. Maar ook pyrotechnici die zich willen laten examineren voor een nieuw toepassingsgebied. De opbouw van een cursusweek is altijd generiek en bestaat uit 5 dagen (maandag tot en met vrijdag). Afhankelijk van de gekozen cursus en de inhoud daarvan, neem je als kandidaat één of meerdere dagen deel aan de cursus. Welke dagen in de week dat zijn, dat hangt af van de gekozen cursus. Dit betekent dat bij een herhalingscursus met examen het mogelijk is dat je slechts 2 van de 5 dagen deelneemt. Welke dagen dat zijn, dat staat per cursus beschreven. De inhoud van een cursusdag (bijv. maandag) is altijd identiek. Het kan dus voorkomen dat de klas van die dag bestaat uit beginners en gevorderde. Een gevorderde kandidaat zal dan niet alle overige dagen aan de cursus deelnemen, terwijl de beginnende kandidaat dat wel doet. Het examen zal iedereen volgen, of je nu beginner of gevorderde bent. Het examen is immers generiek van opzet.
Wij de volgende cursussen en examens aan:

5-daagse cursus GV en PSE

De 5-daagse cursus Groot Vuurwerk (GV) en Pyrotechnische Speciale Effecten (PSE) is speciaal voor beginners.
Deze cursus is zeer geschikt voor een ieder die nog géén Pyrotechnicus is, maar dit wel graag zou willen worden. Dit aanbod is geldig voor beide (dus alle) toepassingsgebieden. Optioneel kunnen alle noodzakelijke praktijkstages worden bijgeboekt!

 

3-daagse cursus GV of PSE

De 3-daagse cursus Groot Vuurwerk (GV) of Pyrotechnische Speciale Effecten (PSE) is speciaal voor beginners die één van de toepassingsgebieden wil behalen. Wil de kandidaat beide toepassingsgebieden behalen, dan adviseren wij de 5-daagse cursus. Optioneel kunnen alle noodzakelijke praktijkstages worden bijgeboekt!

 

2-daagse herhalingscursus GV en/of PSE

De 2-daagse herhalingscursus Groot Vuurwerk (GV) en/of Pyrotechnische Speciale Effecten (PSE) is voor gevorderde die één of beide toepassingsgebieden wil behalen en ook behoefte hebben aan één volledige herhalingsdag.

1-daagse herhalingscursus GV en/of PSE

De 1-daagse herhalingscursus Groot Vuurwerk (GV) en/of Pyrotechnische Speciale Effecten (PSE) is voor gevorderde die één of beide toepassingsgebieden wil behalen en géén behoefte heeft aan een extra herhalingsdag.

Privé-cursus

Wij bieden de mogelijkheid een cursus op maat te verzorgen, inclusief Kiwa erkend examen. Dit kan op één van onze cursuslocaties zijn of een cursuslocatie naar jouw keuze. Het mag ook in-company plaatsvinden.

Een privé-cursus heeft als voordeel dat de lesstof kan worden toegespitst op die van jouw bedrijf(svoering), waardoor ook andere aspecten zoals RI&E, Omgevingswet (Bal/Bkl), PBZO (o.a. Seveso), etc. inhoudelijk kunnen worden behandeld.

Een privé-cursus kan enkel na overleg met elkaar worden geboekt. Alles is dus maatwerk.
Neem voor de mogelijkheden kosteloos contact met ons op!

Examen (excl. cursus)

Het is mogelijk alleen deel te nemen aan het examen, zonder een cursus (vooraf) te volgen. Dit betekent dat u zichzelf extra goed dient voor te bereiden, omdat u geen herhalingsdag/-ochtend heeft!

Cursusdatums en prijzen

De volgende cursusweken zijn gepland en gaan gegarandeerd door, tenzij anders aangegeven:

 1. 13 t/m 17 mei 2024
 2. 16 t/m 20 september 2024
 3. 21 t/m 25 oktober 2024 (onder voorbehoud)
 4. 10 t/m 14 maart 2025
 5. 12 t/m 16 mei 2025 (onder voorbehoud)
 6. 16 t/m 20 juni 2025 onder voorbehoud)
 7. 15 t/m 19 september 2025
 8. 27 t/m 31 oktober 2025 (onder voorbehoud)

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de gekozen cursus. Alle prijzen zijn per persoon en excl. 21% btw.

 1. 5-daagse cursus GV en PSE incl. examen: €3.150,- euro excl. stages of €4.450,- euro incl. stages.
 2. 3-daagse cursus GV of PSE incl. examen: €2.450,- euro excl. stages of €3.750,- euro incl. stages.
 3. 2-daagse herhalingscursus GV en PSE incl. examen: €1.950,- euro excl. btw. p.p.
 4. 1-daagse herhalingscursus GV en/of PSE incl. examen: €850,- euro excl. btw. p.p. per toepassingsgebied.
 5. Examen (excl. cursus) GV en/of PSE: €750,- euro excl. btw. p.p. per toepassingsgebied.

Voorwaarden:

1. Voor data geldt een plek op basis van beschikbaarheid
(vol=vol).
2. Het cursusaanbod kan inhoudelijk worden aangepast ter verbetering van de kwaliteit en om de inhoud af te stemmen op het vereiste toetsingskader uit de Arbowetgeving.
Wil je meer info? Neem contact op voor meer info.