Cursusindeling

Dag 1 – Maandag

 

Theorie (Beperkt toepassingsgebied materiaalkennis en veilig werken)

Wat centraal staat deze dag:

 • Arbeidsveiligheid (arbeidsomstandighedenwetgeving);

 • Externe veiligheid & omgevingswet;

 • Milieu (vuurwerkbesluit, regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en regeling aanwijzing theater- en consumentenvuurwerk);

 • Vervoer en verpakking van ontplofbare stoffen (ADR/VLG, WVGS);

 • Wettelijke aansprakelijkheid;

 • Lokale wetgeving (AVP);

 • Pyrotechniek (geschiedenis, mengsels, materialen en ontwikkeling);

 • Veilig werken, calamiteiten, brandveiligheid en beschermingsmiddelen.

 

Deze dag is onderdeel van de 5-, 3- en 2-daagse cursus

Dag 2 – Dinsdag

 

Theorie (Groot Vuurwerk en Pyrotechnische Speciale Effecten)
 

Wat centraal staat deze dag:

 • De diverse soorten vuurwerk (professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk en theatervuurwerk) en op welke wijze daarmee veilig moet worden gewerkt;
 • De te gebruiken gereedschappen, hulpmiddelen en materialen bij het werken met vuurwerk en de inspectie en opstelling daarvan;
 • De ontstekingsmiddelen (lintsoorten en elektrische ontstekers);
 • De toepassing van halffabrikaten en losse pyrotechnische mengsels;
 • De op- en afbouw van vuurwerkshows, alsmede alle toepasselijke handelingen;
 • De omgang met bijzondere situaties (windsnelheden, nabijheid luchthaven, weigeraars, blindgangers, etc.).

Deze dag is onderdeel van de 5- en 3-daagse cursus

Dag 3 – Woensdag

 

Praktijkdag

Het doel van de praktijkdag is om aan de hand van een casus een vuurwerkevenement op te bouwen en uiteindelijk ook te ontbranden. Alle aspecten vanaf de opbouw tot afbouw worden behandeld, alsmede alle risico’s die daarmee samenhangen en welke (mitigerende) maatregelen men preventief en/of proactief zou kunnen/moeten nemen.

Enkele highlights:

 • Vervoeren van vuurwerk
 • Bewerken van vuurwerk
 • Opbouwen van vuurwerk
 • Opstellen van vuurwerk
 • Ontbranden van vuurwerk
 • Afbouwen van vuurwerk

Deze dag is onderdeel van de 5-daagse cursus

Dag 4 – Donderdag

 

Terug- en vooruitblik 

Ochtend:

 • Terugblikken op voorgaande dagen, waaronder de praktijkdag;
 • Het leggen van verbanden tussen de theorie en praktijk

Middag:

Na de middaglunch zal extra aandacht worden besteedt aan een of meerdere onderdelen waaraan de kandidaten behoefte hebben, zoals:

 • De Omgevingswet
 • Natuurbeschermingswet
 • ADR
 • Programmeren op een schietcomputer
 • Het oefenen van examenvragen

Deze dag is onderdeel van de 5-daagse cursus

Dag 5 – Vrijdag

 

Examentraining en examens

Ochtend:

Examentraining van alle toepassingsgebieden door het klassikaal behandelen van meerkeuze vragen, open vragen en casusvragen en de bijbehorende antwoorden.

Middag:

Na de middaglunch worden de examens afgenomen per toepassingsgebied. Voor elk examen krijgt de kandidaat 90 minuten de tijd. Na elk examen is er een korte pauze.