Disclaimer 

Website: deze website en alle onderliggende pagina’s op hetzelfde domein;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek de bevoegde uitgever van de webpagina(‘s);

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen;

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website, voor zover toelaatbaar, gelet op het aan Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek toekomende intellectueel eigendomsrecht op (delen van) de informatie;