Omgevingsdienst & Veiligheidsregio

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Inleiding

[/vc_column_text][vc_column_text]Met het toezicht op de naleving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn belast de functionarissen die werkzaam zijn bij een “dienst” van een provincie. Provincies kunnen meerdere diensten huisvesten. Een “dienst” wordt doorgaans aangeduid als Omgevingsdienst.

Om deze functionarissen in staat te stellen om de op hun rustende taken gedegen uit te kunnen voeren, biedt Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek (praktijk)cursussen aan.[/vc_column_text][vc_column_text]

Cursusaanbod

[/vc_column_text][vc_column_text]Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek biedt een breed aanbod aan cursussen die speciaal zijn toegespitst op functionarissen die als functietoekenning zijn:

  • vergunningverlener;
  • (veiligheids)adviseur;
  • toezichthouder;
  • handhaver.

Waar de cursussen voor pyrotechnici vooral theoretisch van aard zijn, wordt voor functionarissen een praktijkgerichte cursus aangeboden. Hierbij wordt de mogelijkheid gegeven met diverse soorten vuurwerk te bezigen (opbouwen, bewerken, ontbranden en afbouwen). Wij zetten louter door Kiwa gecertificeerde pyrotechnici in.[/vc_column_text][vc_tta_accordion style=”modern” active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Achtergrond” tab_id=”1561108287279-6558bae7-dfc5″][vc_column_text]Als gevolg van een wijziging in 2012 van het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, is de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving van de regels voor de ontbranding van vuurwerk op locatie (evenementen) onbedoeld deels overgegaan van gedeputeerde staten op de Minister van Infrastructuur en Milieu.

In verband daarmee is sinds 9 december 2013 met het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, tijdelijk en vooruitlopend op een aanpassing van de Wet milieubeheer en het Vuurwerkbesluit, voorzien in het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen van de provincies voor het nemen van besluiten en andere handelingen ter handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Daarmee is bereikt dat de (uitvoering van de) bestuursrechtelijke handhaving toch bij het beoogde orgaan, gedeputeerde staten, is belegd.

Inmiddels heeft een aanpassing van de Wet milieubeheer plaatsgevonden en is in artikel 18.2b, derde lid, van de Wet milieubeheer een grondslag gecreëerd om de verantwoordelijkheid voor de bestuursrechtelijke handhaving van de regels voor de ontbranding van vuurwerk op locatie (evenementen) weer geheel bij de provincies neer te leggen. Ter uitvoering van genoemd artikel van de Wet milieubeheer wordt een wijziging van het Vuurwerkbesluit voorbereid.

Tot de inwerkingtreding van deze wijziging blijft het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van kracht. Het besluit moet daarom ook actueel blijven. In verband met organisatorische wijzigingen, waaronder in het bijzonder de vorming van de omgevingsdiensten, bij een aantal provincies is het noodzakelijk gebleken de bijlagen bij het genoemde besluit, waarin de toezichthouders en gemandateerde functionarissen zijn opgenomen, per 1 januari 2016 te actualiseren. Het onderhavige besluit strekt daartoe. Daarnaast is een kleine redactionele wijziging aangebracht.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Aanbod

[/vc_column_text][ess_grid alias=”Omgevingsdienst en Veiligheidsregio sidebar”][/vc_column][/vc_row]